شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
گروه جهادي خادمان ام ابيها(س) متشكل از دانشجويان و مشتاقان خدمت به محرومين جامعه است كه با عنايت خدا و حضرت زهرا(س) هر ساله بسته به شرايط يك يا دوبار به مناطق محروم سفر مي نمايد....بنده به عنوان عضو كوچكي از اين گروه جهادي مقدم شما عزيزان رو به اين اتاق گرامي مي دارم....نشاني سايت اصلي گروه جهادي خادمان www.khademan.org

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو

ايمان

+ درباره خادمان.....گروه جهادي خادمان ام­ابيها(س) با هدف اشاعه تفكر بسيجي و جهادي به معناي حضور فعال و خردمندانه متكي به استقلال و آمادگي، آن هم در حد فداكاري به سمت اداره حكومت بزرگ اسلامي با دست جوانان عزيز دانشجو وطلبه با هدايت اساتيد حوزه و دانشگاه و با اتكا به مدد الهي و امدادهاي غيبي و تقويت روحيه خودباوري
ايمان
و ابتكار و توسعه و تأثيرگذاري، روحيه فراجناحي، عدالت­خواهي، خلق و توليدات علمي، تأمين آينده شغلي، سرمايه­گذاري، ايجاد محيط سالم، شاداب و پويا، ايجاد روحيه دفاع از كشور واسلام، مسئوليت­پذيري و احساس تكليف و بكارگيري پتانسيل وزارتخانه و مؤسسات دولتي و مسئولين، خدمت به محرومين جامعه را با گام برداشتن در عرصه­هاي جهادي: *فرهنگي، هنري، ورزشي و تربيتي *عمران، آباداني، و استفاده از منابع طبيعي
ايمان
*بهداشت، درمان و محيط زيست *روابط اجتماعي، اداري، اقتصادي، حقوقي و استفاده از منابع نيروي انساني *آموزش، تحقيقات، نظريه­پردازي و توليد نرم­افزار و اطلاع­رساني *بكارگيري گروهي امكانات و نيرو در صورت بروز حوادث غير مترقبه و طرح­هاي اصلي و ايجاد غرور و غيرت و نشاط ملي در فضاي اسلامي محور برنامه­هاي خود قرار داده استو در طول حرکت­هاي جهادي متعدد از همکاري و حضور دانشگاه­ها
ايمان
حوزه­هاي علميه بهره برده است كه عبارتند از: دانشگاه مذاهب اسلامي- دانشگاه علوم پزشكي بقيه­الله- دانشگاه امام حسين(ع)- دانشگاه امام صادق(ع)- دانشگاه علم و صنعت- دانشگاه آزاد واحد مركز تهران- دانشگاه مفيد قم- دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان- دانشگاه الزهراء- دانشگاه لرستان- دانشگاه علوم پزشكي لرستان- دانشگاه علوم پزشكي زنجان- جامعه­الزهراء قم- حوزه­هاي علميه قم و...
ساعت دماسنج
گروه گروه جهادي خادمان ام ابيها(س)
vertical_align_top